Acompanyament Personal

Pròpiament no és una activitat estructurada, però sí que és una font important de creixement cristià. Al llarg del temps ha pres noms i formes molt diverses (direcció espiritual, acompanyament espiritual…), però sempre ha estat un reconeixement que les persones necessitem fer camí acompanyats en les dimensions més personals i profundes; dimensions que no sempre és fàcil tractar a nivell de grups.

L’acompanyament personal no vol dir posar la vida en mans d’una altra persona, ja que cadascú és responsable i protagonista de les seves decisions en consciència. Tampoc es pot confondre l’acompanyament amb el sagrament de la reconciliació, al qual pot anar unit o no.A través de l’acompanyament personal, hom comparteix i va objectivant aquelles qüestions que en la vida de cada dia li van plantejant dificultats en consciència o crides a avançar amb més maduresa.

També ajuda a comunicar, el qual, per si mateix, ja te un valor personal incalculable, alhora que ajuda a comprendre’s més a si mateix.

L’acompanyament personal pren una forma pròpia en cada persona ja que cadascú viu unes situacions determinades (edat, ambient, situacions viscudes…). Al mateix temps, en consciència, cada persona posa els límits i les pretensions d’aquest acompanyament.

Per demanar aquest servei només cal connectar amb els mossens a la rectoria.
Tornar a d’alt

Grup de lectura continuada de la Bíblia

Un grup de persones de la parròquia van fent un procés de lectura personal de la Bíblia sencera, fent-ne un petit fragment diari. Periòdicament es reunieix el grup per preparar cada etapa de la lectura i anar aclarint allò que en pot resultar més complex, així com anar compartint i avaluant l’experiència. És un itinerari de tres anys. Si hi esteu interessats, comuniqueu-hi i ja us informarem de la propera convocatòria.

Tornar a d’alt

Jornades de formació i reces

Si bé hi ha grups que es troben habitualment en ordre a aprofundir en la formació i hi ha també la celebració litúrgica ordinària, durant l’any s’ofereixen una moments formatius i d’espiritualitat més intensos i assequibles a tothom. Són, bàsicament tres moments i, habitualment s’organitzen arxiprestalment:

* JORNADES ARXIPRESTALS DE FORMACIÓ: Són un cicle de conferències durant el primer trimestre (octubre/novembre). Hi participen com a ponents especialistes en diverses matèries teològiques i testimonis de treballs pastorals molt específics.

* JORNADES QUARESMALS: D’un format semblant a les anteriors jornades, s’ofereixen durant el temps de quaresma i són també quatre sessions a l’entorn del mes de març.

* RECESSOS: Són trobades de pregària que se solen oferir en el període d’Advent i de Quaresma, en diumenge a la tarda. En el recés hi ha un primer moment en que es donen unes pistes de reflexió; després hi ha un temps per la pregària personal i s’acaba amb la celebració de l’Eucaristia.
Tornar a d’alt

Pastoral d’adults i trobada parroquial de famílies

Parlar de pastoral d’adults vol dir, pròpiament, parlar de la vida de la comunitat cristiana, en la que els infants hi participen com a etapa d’iniciació. Tota la pastoral de la parròquia, per tant s’adreça a crear un marc a partir del qual les persones visquin i celebrin la seva fe.

En la vida pastoral dels adults hi te un lloc especialment preeminent la celebració litúrgica, al voltant de la qual es construeix i s’identifica la comunitat cristiana. La gestió de la parròquia, així com l’organització de les diverses accions pastorals i serveis són el fruit de la fe celebrada. També el testimoni de vida en el lloc de cadascú, en la família i al mig de la societat forma part de la vida cristiana normal de tot adult.

És igualment important l’educació cristiana d’infants i joves per part dels adults com a transmissors de la fe que han rebut.

Viure tot això demana un constant esforç d’actualització i formació: és vers aquesta formació on s’encamina la tasca de l’anomenada pastoral d’adults, i que, en aquest apartat de la web podreu trobar.

Tornar a d’alt

Grups de revisió de vida

Són grups que es reuneixen periòdicament per posar en comú la pròpia vida i ajudar-se en el camí quotidià del seguiment de Jesús. A cada grup hi és present un consiliari que, tot i ésser un més dins del grup, duu a terme la tasca de moderar i ajudar a objectivar la trobada a la llum de l’Evangeli, alhora que pot realitzar un acompanyament més personalitzat.

Les trobades de revisió de vida volen dur a terme una triple acció:

* Aprendre a VEURE els esdeveniments de la vida de cada dia d’una forma significativa: a través dels fets més ordinaris les persones creixem en les nostres actituds, vivim la nostra coherència i els nostres compromisos. Alhora els fets de la vida van expressant, sense estridències, les diferents crides de Déu.

* Fer un JUDICI dels fets (mai de les persones) a la llum de l’Evangeli, tot descobrint en quina mesura som reflex de l’Evangeli i en quina mesura en la vida hi ha opacitats.

* Fruit del diàleg ACTUAR d’una manera transformadora, començant per la pròpia vida, moguts per la crida de Jesús.

Tot això es complementa amb una dimensió més convivencial. La dinàmica del grup parteix fonamentalment del diàleg i la participació.

Tornar a d’alt