Què és la catequesi? És l’ensenyament de la doctrina catòlica als infants o als nous membres de la religió. Al inicis de l’Església era l’aprenentatge previ al baptisme en el cas de les conversions, però el costum de batejar els nadons va fer que la catequesi fos un tipus d’ensenyament religiós a part. La catequesi es duu a terme a les parròquies i a algunes escoles religioses i sol dividir-se en etapes segons l’edat dels aprenents i el sagrament per al qual es preparin, com la catequesi de la primera comunió o el de la confirmació. Els grups de fe adults poden tenir unes sessions de catequesi per aprofundir en les creences dels seus membres. (font:wiki)

Primera comunió

És la catequesi inicial a través de la qual els infants es preparen per rebre el sagrament de l’Eucaristia, això és, per poder participar a la taula eucarística juntament amb els adults. Durant aquest temps els infants aprenen els primers conceptes fonamentals de la fe, molt adaptats al seu nivell i edat; aprenen les pregàries bàsiques de la comunitat cristiana; i van fent descoberta dels valors que neixen de l’Evangeli, tot aplicant-los a les seves situacions de la vida. També és una gran moment per descobrir la comunitat cristiana, l’Església, a través de la participació al grup i de la incorporació a la celebració de la missa.

En què consisteix la catequesi?

La preparació consta d’una trobada setmanal d’una hora durant el període escolar de 3er. i 4rt. curs de primària de l’escola. La catequesi es realitza a la casa parroquial.

El model de catequesi és unitari en un proces de dos cursos a partir d’una estructura pedagògica molt variada i on es potencia especialment la realització d’experiència de pregària, de convivència, de trobament personal amb la persona de Jesús…

A Piera, primer i segon curs de catequesi: els dimecres de 17’30 a 18’30 de la tarda.

Als Hostalets de Pierola, la catequesi  es realitza el divendres, a les 19’00.

A Vallbona d’Anoia, la catequesi es realitza el dimarts a la tarda de 17,00 a 18,00 a la rectoria.

* Els infants més grans que volen rebre l’Eucaristia, realitzen també els dos cursos de catequesi, però amb infants de la seva pròpia edat, i tenint un seguiment específic de cara a la celebració. Si necessiteu més informació, veniu al despatx.

Els pares, els primers catequistes…

La catequesi, com tota tasca educativa, sols és una ajut a la tasca educativa principal que és la dels pares, un ajut i un complement necessari. Per això és molt important poder fer un seguiment conjunt, pares i catequistes, del procés de la catequesi. En aquest sentit us oferim participar a la Trobada Parroquial de Famílies.

També és important que els pares puguin anar actualitzant el llenguatge de la fe d’acord amb el que els infants reben a les sessions de catequesi. En aquest sentit, no dubteu a demanar informació als catequistes i als mossens.

En vistes a fer aquest seguiment, durant l’itinerari de la catequesi, es convoquen algunes trobades amb els pares en vistes a aprofundir la marxa de la catequesi.

Els infants a Missa

Des cara a facilitar la participació dels infants en la celebració de l’Eucaristia del diumenge hi ha un camí: participar-hi. A l’hora de la missa parroquial, participant amb els vostres fills a la celebració els eduqueu a viure l’Eucaristia. Per als cristians, l’Eucaristia és el moment central de la vida de l’Església. Hi participem tota la comunitat parròquial, entre els quals hi ha també els catequistes dels vostres fills.

Tornar a d’alt

Pots ser escolà!

Els nois i noies que es troben en l’etapa de la catequesi de post comunió, poden participar en el servei de l’escolania, assistint i ajudant en aquesta tasca a les eucaristies dels diumenges i celebracions especials de l’any. Per accedir-hi només comunicar-ho als mossens o a llurs catequistes.

Trobada Parroquial de Famílies

Puntualment s’organitzen activitats de lleure per als infants de la catequesi, vinculades a la Trobada de Famílies. En paral·lel, també fem formacions, i tallers amb els pares, excursions, dinars… N’anem informant a les misses i quan ens trobem.

I si encara no he fet la comunió?

Els nois i noies a partir de 4art curs de primària que encara no han fet la comunió, poden accedir directament a la catequesi continuada amb els companys de la seva edat i, després de dos cursos de catequesi, amb un seguiment especial, poden participar en la Eucaristia.

Tornar a d’alt