4 de novembre: Institució d’àcolits als Srs. Pere Pujol Pons i Miguel Angel Jiménez Colas 22.10.11 | Arxiprestat, Notícies |

Rebem amb gran goig la noticia del Sr. Bisbe que confirma la institució del ministeri d’acòlit al Sr. Pere Pujol Pons: fill dels Hostalets de Pierola i arrelat, juntament amb la seva esposa Montserrat Amenós, a la vida pastoral del nostre arxiprestat i al treball social en favor dels més desfavorits des de fa molts anys, està realitzant l’itinerari de formació per a l’ordenació de diaca, al servei de la diòcesi.

De la mateixa manera que en l’ordenació de prevere, precedeixen l’ordenació diaconal tres etapes que preparen i van afaiçonant el futur ministre: el ministeri de lector (el ministre ordenat al servei de la paraula); el ministeri d’acòlit (el ministre al servei de l’Eucaristia), i posteriorment l’adminissó als ordes majors (l’acceptació per part de l’església del candidat).

Aquest ministeri el rebrà juntament amb un altre candidat, el Sr. Miguel Angel Jiménez Colas.

Fa més joiosa la noticia la confirmació que la celebració es durà a terme a la Parròquia de Sant Pere dels Hostalets de Pierola el divendres, 4 de novembre, a les 20’00. Ja des d’ara donem gràcies a Déu per aquest do de l’Esperit, i preguem a l’amo dels sembrats que envii cada dia nous treballadors a la seva vinya, perquè l’alegria de la fe faci caliu al cors de molts germans nostres.