CARTA DEL SR. MANEL MARTÍNEZ 13.04.18 | Compromís, Notícies |

El sr. Manel Martínez ha estat durant mes d’una dècada estret col·laborador del nostre diaca i amic Mossèn Francesc Escolà. El 2013 ens va acompanyar en el 25 aniversari de diaca de Mn. Escolà. Per aquests i d’altres motius deixem constància i adjuntem al nostre web la carta de comiat de part del Sr. Manel Martínez, que col·laborava a l’Administració econòmica del nostre bisbat i que ara s’ha jubilat.

A.S.C.- Associació de seguidors de Crist 23.09.08 | Compromís, Formació |

Un senzill i suggerent material per treballlar la dimensió del compromís que neix de la fe, tant amb joves com amb adults.

Descarrega doc.