Celebració de Tots Sants i Commemoració dels Fidels Difunts (Horari de celebracions) 24.10.08 | Notícies |

PARROQUIA DE SANTA MARIA DE PIERA

* Divendres, 31 d’octubre, a les 20’00, missa de vigília, a la capella de la residència de Sant Bonifaci.

* Dissabte, 1 de novembre Tots Sants. A les 11’15, missa solemne, a l’església parroquial, i a les 16’30 pregària pels difunts al cementiri municipal.

ESGLÉSIA DE SANT SEBASTIÀ DEL BEDORC:

* Dissabte, 1 de novembre, Tots Sants, eucaristia a les 13’00.

* Diumenge, Commemoració dels Fidels difunts, celebració de la Paraula, a les 13’00

ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ DE CA N’AGUILERA

* Dissabte, 1 d novembre Tots Sants, missa a les 10’00.

*  Diumenge, Commemoració dels fidels Difunts, missa a les 10’00

PARRÒQUIA DE SANT PERE DELS HOSTALETS DE PIEROLA.

* Divendres, 31 d’octubre, a les 20’00, missa de vigília de Tots Sants.

* Dissabte, 1 de novembre. Coincidint amb els 100 anys del cementiri parroquial, l’Eucaristia del migdia es celebrarà al propi cementiri. Per això a les 12’00, es sortirà en processó, amb la creu de la parròquia duta pel  Cos de Portants, fins al cementiri, on a les 12’30 es celebrarà l’Eucaristia.

* Dissabte, ales 18’00, hi haurà un concert d’orgue a l’església parroquial

El dissabte no hi haurà missa vespertina de vigília.

* Diumenge, Commemoració del fidels difunts, missa a les 12’30.

* Dissabte, a les 19’00, missa de vigília de la Commemoració del Fidels difunts a la capella de l residència Sant Bonifaci.

* Diumenge, Commemoráció del Fidels Difunts, misses a les 11’15, a lesglésia parroquial i a les 20’00, a la capella de Sant Bonifaci.