“EL REBOST”: Una iniciativa de caritat i solidaritat (Caritas Parroquial) 21.11.08 | Ajuda fraterna, Notícies |

És de tothom en coneguda la situació social i econòmica del nostre moment present: dir “crisi” és posar de manifest una grean i complexa  situació a la que la nostra societat d’avui s’està enfrontant. En aquest marc moltes famílies que viuen enmig de nosaltres viuen una situació de dificultat que els fa superar el llindar de la mera estretor del moment, per caure de ple en una situació de precarietat o, derectament pobresa. Caritas Parroquial està mirant de donar la resposta que, malgrat els límits, estigui a l’abast. En aquest sentit s’està treballant per dotar el millor possible el Banc d’Aliments que, en aquests moments està molt desbordat.

De cara a proveïr aquest banc d’aliments, juntament amb les dotacions que provenent de la Fundació Banc d’Aliments, es posa en marxa aquest iniciativa del “REBOST”, que en vistes a anar més enlla`, s’inicia en elmarc de les nostres parròquies. Consisteix en disposar uns espais a les nostres egslésies i rectoria en els quals s’hi puguin dipositar aliments bàsics: ja nos es tracta d’una campanya puntual en dates de Nadal, sinó d’una iniciativa permanent, de cara a que, en la mesura de les possibilitats de cadascú, de forma habitual en proveir la nostra pròpia bossa de la compra, pensem a adquirir algún producte pel “Rebost”, que podrem lliurar a les esglésies o a la rectoria, a les hores de misses, o del despatx.

Els productes bàsics que calen són:

Arròs, pasta. oli, llet, llegums, llaunes (tonyina, sardines…).

Al mateix temps un manera eficaç de col.laborar en aquesta iniciativa és fer-la conèixer a les persones a qui tenim al nostre abast, animant-les i motivant-les per col.laborar, i difondre-ho.

Gràcies per valorar i acollir aquesta iniciativa. Entre tots podem fer que la Caritat segueixi essent un veritable eix fonamental de lanostra vida cristiana i parroquial.