En Pere Pujol Pons reb el ministeri de Lector, com a etapa cap a l’ordenació de Diaca. 15.05.10 | Coses de casa, Notícies |

El proper divendres, 21 de maig, a les 20:00 hores, a la parròquia de St. Miquel de Molins de Rei, el bisbe Agustí Cortés, instituirà el  Ministeri de Lector, a Pere Pujol Pons  dels Hostalets de Pierola, que es prepara per al diaconat.

En l’Evangeli de Mateu, 20,28,trobem l’opció radical de Jesús “Jo no he vingut pas per ser servit, sinó a servir”.  Nosaltres des del moment que hem sigut batejats estem cridats com a cristians al servei. Com Maria, Déu ens crida i ens omple amb els seus dons segons la nostra capacitat.  Tota  vocació és una crida a realitzar un servei per als altres.  És molt important per la nostra Esglèsia la corresponsabilitat dels cristians que ve exigida per la realitat que el Concili Vaticà II ens ha recordat:  Una responsabilitat de la vida de l’Esglèsia unicament assumida pels preveres faria i fa menys transparent el rostre d’una esglèsia comunitària. Per això els cristians sóm convidats a compartir aquesta missió cadascú al seu nivell.
El 30 de desembre de 1978 el Cardenal Jubany, promulgava el decret de constitució del diaconat en el nostre bisbat. En el camí vers el diaconat el bisbe institueix dos ministeris: el lector i l’acòlit. Els lectors proclamen les lectures de la missa, ensenyen la Paraula de Déu en la catequesi, etc, i els acòlits ajuden a l’altar, en la distribució de la comunió, etc.

Compartim amb ell i la seva família la joia i acompanyem-lo amb la nostra pregrària d’acció de gràcies.