Evangelització i joves 15.09.08 | Evangelització |

Apunts de la sessió del mateix nom dins el marc d’un ampli curs de formació per animadors de pastoral juvenil. Plantejament dels trets essencials d’un itinerari catequetic i formatiu amb grups de joves al si de les parròquies.

descarrega pdf.