FESTA DEL SANT CRIST DE PIERA (25 a 29 d’abril) 17.04.09 | Notícies |

TRÍDUUM DE PREPARACIÓ DEL SANT CRIST

* Dissabte, 25 d’abril: a les 20’00 pregària i imposició de les llaçades commemoratives als estendarts dels barris.

* Diumenge, 26 d’abril: a les 11’15, missa pròpia del diuemenge i, en acabar, cant de l’Himne del Sant Crist i veneració de la Sagrada Imatge.
* Dilluns, 27 d’abril: Missa a l’altar de la Mare de Déu de Montserrat. En acabar es distribuirà el boix beneït a Montserrat.

FESTA DEL SANT CRIST (28 D’ABRIL)
* A les 8 i a les 9, missa a la Capella del Sant Crist.
* A les 10’00, ofrena floral al  Sant Crist.
* A les 11’15, Ofici Solemne: predicarà Mn. Francesc Xavier Escolà Gené, diaca. Intervindrà el C

or Parroquial de Santa Maria amb la interpretació de la Missa del Sant Crist, del mestre J. Mata. Al final de l’Ofici el renovarà el Vot de Poble, es cantarà l’Himne del Sant Crist i es venerarà la Imatge.

COMMEMORACIÓ DELS DIFUNTS
* Dimecres, 29 d’abril, a les 20’00, missa pels difunts del nostre poble, a la Capella de la Residència de Sant Bonifaci.
NB: Des del dia 25 al 28, d’abril, la capella del Sant Crist romandrà oberta des de les 9 del matí a les 9 del vespre.