Festa del Sant Crist de Piera i Vot de Poble 24.04.12 | Notícies |

Tríduum del Sant  Crist

Dimecres, dijous i divendres hi haurà la celebració de la missa a l’altar major de Santa Maria i després es venerarà la imatge del Sant Crist (dimecres i dijous) i de la Mare de Déu de Montserrat (divendres)
*Aquests dies no hi haurà la missa de 8 del vespre a Sant Bonifaci.

Vot de poble (28 d’abril)

* Misses a l’altar del Sant Crist a les 8 i 9 del matí.
* 10’00 Ofrena floral al Sant Crist
* 11’15: Ofici Solemne, presidit per Mons. Agustí Cortés Soriano, bisbe de Sant Feliu de Llobregat. Durant la missa el Cor parroquial interpretarà la Missa del Sant Crist, del mestre Josep Mata.
* Al final de l’Ofici: Renovació del Vot del Poble per part del Batlle, del Rector i del Poble Fidel.
L’església parroquial restarà oberta durant tot el dia llevat de les hores de migdia de 14’00 a 16’30.
* El dia del Sant Crist no hi haurà la missa de vigília a Sant Bonifaci a les 7 de la tarda

Sufragi pel difunts del nostre poble

Es tindrà present en l’Eucaristia del diumenge, 29 d’abril, a les 11’15.