Festa Major de Piera, 8 de setembre 04.09.09 | Notícies |

Pel que refereix a les celebracions religioses, l’horari serà el següent:

•    Dilluns, 7 de setembre: a les 20’00, missa de vigília de la Mare de Déu, a la capella de Sant Bonifaci.

•    Dimarts, 8 de setembre: Ofici Solemne de Festa Major, a les 11’15, a l’església parroquial. Predicarà, Mn. Jordi Tres, vicari de Santa Maria de Capellades; intervindrà al Cor Parroquial de Santa Maria.
o    A les 17’00, hi haurà missa de la Mare de Déu a la capella de Sant Bonifaci.

•    Dimecres, 9 de setembre: missa pels difunts del nostre poble, a les 20’00 a la capella de Sant Bonifaci.

•    Divendres, 11 de setembre: les misses seran a les 7’45, a la capella de Sant Bonifaci, i a les 11’00 del matí al parc del Gall Mullat, amb motiu de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya.