Joves i resurrecció 15.09.08 | Recés |

Pautes de reflexió i pregària per a joves com a preparació per viure el Tríduum Pasqual. Contemplació del misteri del dissabte sant i la matinada de la resurrecció: Crist obre els nostre sepulcres avui i sempre.

descarrega pdf.