La Tradició del Sant Crist 23.09.08 | Catequesi, Material històric, Sant Crist |

Un full molt senzill per explicar als infants la narració tradicional sobre la troballa del  Sant Crist, deixant uns petits espais que poden completar dibuixant-ne les seqüències.

descarrega doc.