Dissolució i traspàs de cartera de la Mutualitat de Previsió Social del Sant Crist de Piera 20.11.08 | Notícies |

En data de 20 de novembre, i en Assemblea Extraordinària s’ha aprovat el Conveni de Cessió de la cartera de la Mutualitat del Sant Crist de Piera, a l’asseguradora l’Aliança, aprovant-se també la dissolució de la pròpia Mutualitat del Sant Crist, que deixarà de prestar els seus serveis a partir del proper 1 de gener.

A partir d’aquest moment tots els mutualistes que desitgin entrar a formar part de la cobertura per decés a l’Aliança, hauran de fer la petició per escrit. Per tal de facilitar aquest pas, hi haurà representants de l’Aliança a la Rectoria els dies següents:

* fins al 19 de desembre: el dilluns, dijous i divendres de 17’00 a 20’00; i el dimarts i dimecres de 11’00 a 13’30.

Igualment es poden posar en contacte amb les oficines pròpies de l’Aliança a Igualada o Sant Sadurní. Durant tot aquest periode, els qui han estat membres de la Junta de la Mutualitat del Sant Crist, segueixen al vostre servei per qualsevol informació o assessorament que considereu necessari.