Pregar: parlar i escoltar 15.09.08 | Pregària |

La pregària és un moment actiu en la vida espiritual: un diàleg, una acció de fe. La pregària cristiana no és un silenci buit, sinó una entrada de ple en la “passió de Jesús”: l’amor a la Pare i l’amor als germans.pregar-parlar-i-escoltar