Recés de Quaresma.- Diumenge, 8 de març 01.03.09 | Notícies |

Tal com s’ha anunciat en el programa general de Quaresma’09, el proper diumenge, 8 de març, som convidats a participar en un temps de pregària i recés. Es celebrarà a l’església paroquial de Santa Maria, a Piera. Compartirem un temps de recés en tres moments:

* Reflexió i pistes per la pregària.

* Temps personal de pregària: podrem usar l’església, les dependències annexes i, si el dia s’escau, podrem passejar per l’entorn.

* Reflexió final i pregària de vespres propies del segon diumenge de Quaresma.

La durada del recés serà de 17’00 a 20’00 de la tarda.

Es recomanable portar el Nou Testament.