Trobada parroquial de Famílies, 29 de novembre 21.11.09 | Notícies |

De 17’00 a 19’00, a la Rectoria de Piera

La Trobada és oberta a tothom, però amb una especial invitació a les famílies amb infants de primària. En continuitat amb la Trobada celebrada el passat final de curs, vol anar esdevenint un espai de formació cristiana i de convivència entre famílies i, juntame t, pares i fills.
En la trobada s’alternarà l’espai d’aprofundiment i un espai en clima més celebratiu, que propicii el compartir entre pares i fills… un temps de complicitat entre les famílies i la parròquia en el camí del creixemtn humà i cristià.