Què són els sagraments de l’Església?

Els sagraments són signes eficaços de la gràcia, instituïts per Crist i confiats a l’Església. Els set sagraments que Jesucrist ha instituït i ha confiat a l’Església són: El baptisme, la confirmació, l’eucaristia, la penitència, la unció dels malalts, l’orde sacerdotal i el matrimoni. (+info)

Baptisme

El Baptisme és el sagrament pel qual una persona queda incorporada a Crist i de ple dret a l’Església. Pel bany de l’aigua i la pregària de l’Església es confereix l’Esperit Sant al qui és batejat, que resta unit a Crist i a la Resurrecció.

Volem batejar el nostre fill!

Els pares, com a primers educadors de l’infant, assumeixen la responsabilitat d’ajudar-lo a créixer en totes les dimensions de la persona, també en la fe. L’Església, juntament amb els pares i padrins, li ofereix aquest sagrament, i, amb ell, el compromís d’acompanyar-lo en el seu creixement com a persona i com a fill de Déu.

Quan podem celebrar el baptisme?

CALENDARI DE BAPTISMES   (consultar despatx)

Cal comunicar-ho unes setmanes abans. Uns dies abans hi ha una trobada amb els pares que bategen els infants per tal de preparar una mica la celebració.

Si sou residents fora de Piera cal portar una autorització de la parròquia pròpia.

Per batejar-se un adult?

En l’adult el baptisme suposa ja una opció personal i responsable d’entrada al si de la comunitat cristiana, de manera que en una mateixa celebració rep tots els sagraments propis de la iniciació cristiana (baptisme, confirmació i eucaristia). Per tal d’accedir-hi cal que es posi en contacte amb la parròquia.

Eucaristia

La celebració de la Missa els diumenges, dies de cada dia i festivitats especials marquen el ritme de l’any cristià.

Aquí t’oferim l’horari de les celebracions de misses festives i diàries dels diferents centres de culte de la Parròquia de Santa Maria de Piera, Santa Maria de Ca N’Aguilera, Sant Sebastià d’El Bedorc i de la Parròquia de Sant Pere d’Els Hostalets de Pierola. Consulta els horaris.

Qui te cura de les celebracions litúrgiques?

La litúrgia, com a celebració visible i festiva de tot el misteri cristià, cal que tingui una acurada preparació i que sigui celebrada amb la dignitat que li pertoca. D’això en tenen cura moltes persones en serveis molt concrets i diversos: tenir cura de l’Església, proclamació de les lectures…

Un dels camps importants d’aquesta preparació litúrgica recau en el cant i la música, ja que és una de les formes privilegiades de participar en la mateixa. Tres equips de persones tenen una especial cura de la música en la litúrgia: L’organista i els Animadors de Cants, el Cor Parroquial de Santa Maria, i el Grup Instrumental de la Catequesi. Per participar en algún d’aquests grups només cal que t’adrecis a la Rectoria i ho comuniquis:

 • Organista i Animadors de Cants: Són les persones que preveuen el repertori de cants per a les celebracions, de manera que siguis adequats i amb la diversitat que s’escau. Alhora acompanyen, animen i dirigeixen els participants en les celebracions de cara a fer més viva i participada l’Eucaristia. El grup d’Animadors ha nascut i es forma a partir de les Trobades d’Animadors de Cants per a la Litúrgia de Montserrat.
 • Cor Parroquial de Santa Maria de Piera: És una formació coral de tradició consolidada a la nostra parròquia. A partir de les trobades setmanals d’assaig va establint un repertori que permet alternar els concerts amb la intervenció en la litúrgia en solemnitats i molts festivitats de l’any.

Malalts

Atenció als malalts

Són moltes les persones que de manera permanent o transitòria es veuen privades de sortir de les seves llars, ja sigui per malaltia o per ancianitat. Aquestes persones esdevenen membres especialment estimats de la comunitat cristiana, la qual també els vol acompanyar. Si voleu que visitem algun malalt de la vostra família estem a disposició! (+info de contacte)

Visita i distribució de l’Eucaristia a domicilis particulars i residències d’ancians

Mensualment visitem les residències d’avis de la rodalia i repartim als qui ho desitgen la Sagrada Comunió.  Si us convé que ens desplacem a la vostra llar per a portar la comunió o visitar els vostres malalts estem a la vostra disposició (+info).

Unció dels malalts

És el sagrament pel qual l’Església ungeix i prega per la salut del malalt o del qui te un situació de feblesa o de risc. És una pregària per la salut i no s’ha de confondre amb la unció feta “in extremis” davant la mort imminent.

És un sagrament que es pot rebre diverses vegades en la vida d’una persona. Tota persona en situació de malaltia pot demanar aquest sagrament en el moment en que ho cregui oportú.

Darrers sagraments (Unció i Viàtic)

Davant la mort imminent d’una persona és bo de comunicar-ho a la parròquia en vistes a administrar la santa unció i, segons la situació ho permeti, l’Eucaristia. És una acció enfortidora i que cerca confortar; per això és bo desfer el “tabú” que molts cops envolta la recepció d’aquest sagrament.

Si la comunitat cristiana ha acompanyat els moments importants de la vida de la persona, també és bo que l’acompanyi en el darrer moment.

Ja sigui en ordre a rebre l’Eucaristia, o a ser visitades o ateses, si es desitja aquest servei podeu notificar-ho a la rectoria.

Pastoral matrimonial

Quan s’acosta el casament sorgeixen una colla de qüestions que cal anar resolent per tal que la celebració esdevingui alhora un dia especial i significatiu.

Ens volem casar per l’Església!

La celebració en l’Església demana també uns requisits als quals cal estar atents. Poden resumir-se en quatre passos:

 • NOTIFICAR EL CASAMENT: Cal notificar-ho amb un mínim de tres mesos d’anticipació al despatx parroquial. En aquesta primera trobada es fixa la data del casament i s’exposa el procés a seguir.
 • TROBADES DE PREPARACIÓ O ACOLLIMENT: La parròquia ofereix unes Trobades de Preparació per a grups de parelles que s’han de casar, organitzades i acompanyades pel grup d’Acollidors de Promesos. Les Trobades es realitzen en cap de setmana (dissabte al vespre i diumenge al matí fins havent dinat) on, en clima de diàleg, s’aprofundeix sobre l’amor, la convivència i el sentit cristià del sagrament. En casos excepcionals es realitzarà un acolliment més personalitzat.
 • SIGNATURA DE L’EXPEDIENT MATRIMONIAL: Es realitzarà a partir de la trobada de preparació. Per la seva tramitació serà necessària la presentació de:
  • la partida de baptisme actualitzada (extreta màxim 6 mesos abans de la data de casament). La podreu obtenir a la parròquia on fóreu batejats.
  • la fotocòpia de la pàgina corresponent del llibre de família.
  • la fotocòpia del DNI.
 • PREPARACIÓ DE LA CELEBRACIÓ: En les setmanes immediates al casament, i juntament amb el mossèn o diaca que l’assistirà, es preveuen totes les qüestions referents al contingut de la celebració.

NOTA: Cas de no tenir cap residència a Piera, un cop fixada la data, caldrà que les trobades prematrimonials i la tramitació de l’expedient es realitzin en les parròquies pròpies de residència, i, un mes abans de la celebració del casament es porti l’expedient formalitzat a aquesta parròquia.

Els Acollidors de Promesos

Son un equip de matrimonis que, juntament amb els mossens i diaca, ajuden a preparar la celebració del casament, especialment a través de les trobades o els acolliments. A través d’aquests encontres ajuden a donar un sentit profund al que significa contraure matrimoni, obren pistes per al diàleg, i especialment pel que significa contraure matrimoni al si de l’Església.

Al llarg de l’any es preparen a través de reunions periòdiques i trobades de formació a nivell de tota la zona pastoral. A aquestes trobades, juntament amb els acollidors de promesos, poden participar-hi matrimonis que cerquin d’aprofundir en qüestions relatives a la família, el matrimoni en el món d’avui, la convivència…

Celebrem l’aniversari del nostre casament!

Es possible que faci 25 o 50 anys del vostre casament, o una data rodona que voleu celebrar amb un especial relleu. Potser voleu renovar el vostre consentiment com vàreu fer-ho el dia del vostre casament, tot donant gràcies a Déu per l’itinerari recorregut.

Si ho desitgeu podeu podeu celebrar la missa d’acció de gràcies dins de les eucaristies habituals de la parròquia o en algun altre moment que creieu convenient. Sovint alguns grups de matrimonis que es van casar el mateix any ho celebren junts. Si és així només cal que us poseu en contacte amb els mossens amb la suficient antelació per preveure-ho.