Caritas Parroquial i Obra Assistencial de la Parròquia de Santa Maria de Piera

Una de les accions més importants i tradicionals de l’Església ha estat i és la de servir als més necessitats. En els Fets dels Apòstols, que relata la història de la primera comunitat cristiana, hi llegim: “Tots els creients vivien units i tot ho tenien al servei de tots” (Fets, 2,44).

Perpetuar aquest tret essencial de l’Església, i, per tant, de tota Parròquia, és la raó bàsica de Caritas Parroquial i de l’Obra Assistencial

L’Esperit solidari, del qual n’està sortosa sensible la nostra societat, ha provocat la institucionalització de formes d’atenció als necessitats en vistes a unir a la bona voluntat una major eficàcia de les accions realitzades. En ordre a optimitzar la distribució dels recursos i canalitzar les diverses formes d’ajut, des de fa uns anys s’ha establert un conveni de col•laboració entre el grup de Caritas Parroquial/ Obra Assitencial i la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Piera. L’atenció en primera instància i el seguiment de les diverses situacions d’ajut, es realitzat per l’Assistenta Social de l’Ajuntament de Piera.

El grup de Caritas Parroquial/ Obra Assistencial  promou i acompanya diverses accions concretes d’atenció a les persones. A banda d’atencions personalitzades quan son requerides, Caritas Parroquial/Obra Assistencial duu a terme la gestió del banc d’aliments a Piera. Els aliments es distribueixen a petició de les persones a través de Benestar i Família, i atorgat pel personal de treball social.

Els aliments provenen de les dotacions de la Fundació Banc d’Aliments, i de les aportacions que,de forma estable, o a través de campanyes puntuals fan persones particulars o establiments comercials.

Les nostres parròquies tenen la seu al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, també Caritas Parroquial està entroncada amb Caritas Diocesana, amb qui, a través dels seus serveis territorials està assessorada, i de qui rep el suport per organitzar iniciatives.

I d’on surten el recursos?

* Els recursos econòmics bàsics provenen de les aportacions de la Parròquia a través de les col.lectes extraordinàries fetes amb aquest motiu i de les aportacions de l’Ajuntament de Piera a través de la Regidoria de Benestar Social.

* Donatius de persones concretes a través de la parròquia.

* Campanyes puntuals (rifes…)

Com puc connectar amb Caritas/Obra Assistencial?

Per connectar amb el grup de Caritas Parroquial/Obra Assistencial, podeu adreçar-vos a la rectoria. Cal dir que Caritas Parroquial/Obra Assistencial resta sempre oberta a noves iniciatives que es plantegin i que puguin considerar-se viables. Només cal que en parlem.
Tornar a d’alt

EL REBOST

Atenció familiar en alimentació.
Tornar a d’alt

ALTRES SERVEIS DE CARITAS/Obra Assistencial: atenció personal, roba, neteja, joguines de reis

El ritme de la vida i els canvis socials ens mantenen en constant transformació i adaptació davant una realitat que sembla que ens vulgui superar. Van sorgint altres àmbits en l’atenció caritativa a la parròquia. Gràcies a tots els que ens ajudeu a tirar endavant malgrat tantes dificultats socials com carreguem entre tots!
Tornar a d’alt

Mans Unides

L’atenció als més necessitats que ens envolten no esgota la tasca solidària. Cal que també paral.lelamant hi hagi una mirada vers aquells llocs més llunyans que viuen en situacions d’extrema dificultat i pobresa. Des de la parròquia aquesta atenció la vetlla el Grup d’Ajuda al Tercer Món, “Mans Unides”. Realitza i promou accions de cara a sensibilitzar sobre aquesta greu problemàtica, alhora que es realitza una important campanya econòmica. Els fons econòmics de la Campanya s’adrecen a projectes concrets, preferiblement de desenvolupament, tot i que en diverses ocasions s’ha promogut la participació en campanyes d’ajut humanitari d’urgència.

Les accions del grup es duen a terme bàsicament en el marc de la Campanya “Mans Unides Contra la Fam”, d’abast estatal. Igualment diverses de les accions es realitzen de forma coordinada entre les parròquies de l’Arxiprestat, que normalment financem un mateix projecte.

Quines coses fa “Mans Unides” durant l’any a Piera?

* Recollida econòmica durant l’any: bàsicament nodrida de les col.lectes extraordinàries que es realitzen a les parròquies el segon cap de setmana de febrer; aportacions directes de moltes persones al compte corrent de Tercer Món, de la Parròquia o en donatius lliurats directament a la rectoria…

* Sensibilització amb les necessitats del Tercer Món.

Tornar a d’alt

Declaració de renda

Si una persona fa una aportació a l’Església, o a una iniciativa de solidaritat, te dret, alhora de fer la seva declaració de la renda, de desgravar un percentatge del que ha donat. Això també és així pel que fa als donatius lliurats en favor de Caritas o de Mans Unides. D’aquests donatius una part es pot desgravar en l’exercici de l’any següent.

Per accedir a aquest benefici, tan sols cal notificar al moment d’entregar el donatiu els nom i cognoms i el NIF , així com l’adreça i el telèfon per poder rebre a casa a començament d’any el certificat acreditatiu dels donatius fets durant l’any anterior.

NOTA MOLT IMPORTANT: Cal que les dades es donin al moment de fer el donatiu, ja que per fer efectiu aquest benefici, la parròquia, en començar l’any també ha d’haver declarat els donatius rebuts de forma nominal, i un cop feta la comunicació no es podrà certificar cap més donatiu fora de plaç.

Tornar a d’alt